De pandemie heeft je toch bij dit artikel gebracht? COVID 19 heeft het belang van immuniteit heel duidelijk gemaakt. Maar wist je dat het menselijk lichaam verschillende soorten immuniteit heeft?

Terwijl sommige soorten immuniteit ons worden verleend via onze genen, worden andere soorten verleend door vaccinaties of medische middelen. Laten we alle soorten immuniteit begrijpen, hoe elk van hen ons beïnvloedt en wat we kunnen doen om ons immuunsysteem sterk te houden.

Hoogtepunten:

  • Wat is immuniteit?
  • Soorten immuniteit
  • Gemeenschap of groepsimmuniteit

Wat is immuniteit?

Ontelbare micro-organismen zoals bacteriën, virussen, schimmels en protozoa zijn overal om ons heen aanwezig. Deze zijn aanwezig in de lucht die we inademen, het water dat we drinken en in het voedsel dat we eten. Veel van deze microben kunnen ziekten veroorzaken en staan bekend als ziekteverwekkers.

Bijna alle levende organismen hebben een afweermechanisme ontwikkeld dat de binnenkomst van ongewenste microben in hun lichaam voorkomt of ze bij binnenkomst vernietigt. Dit afweermechanisme van het lichaam dat helpt om ongewenste indringers te bestrijden, staat bekend als immuniteit.

Bij mensen wordt immuniteit verleend door het immuunsysteem, dat bestaat uit een complex netwerk van cellen, weefsels en eiwitten, dat ons lichaam collectief verdedigt tegen infecties.

Het immuunsysteem heeft verschillende rollen in de bescherming van ons lichaam. Het helpt op de volgende manieren:

  • Het fungeert als een barrière en voorkomt de binnenkomst van ongewenste buitenlandse entiteiten.
  • Het helpt het lichaam bij het herkennen van ‘zelf’ (lichaamseigen cel, weefsel, eiwit, nucleïnezuur, etc.) van ‘niet-zelf’ (cel, eiwitten, nucleïnezuur, etc.van de binnendringende ziektekiemen).
  • Het zet een immuunrespons op om ziektekiemen helemaal te deactiveren of te elimineren.
  • Het helpt om de lichaamseigen slecht functionerende, geïnfecteerde of dode cellen op te ruimen.

Factoren die van invloed zijn op de immuniteit

Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op uw immuniteit, laten we er een paar bekijken:

1. Leeftijd

Kinderen en ouderen hebben vaak een zwakkere immuniteit dan gezonde, jongere volwassenen. Dit maakt ze vatbaarder voor infecties. Dit komt omdat het 8 tot 10 jaar duurt voordat een kind een volledig ontwikkeld immuunsysteem heeft. Aan de andere kant begint de immuniteit te verslechteren voor mensen van 60 jaar en ouder. [1] Het tempo van de achteruitgang hangt ook af van onze genetische samenstelling.

2. Voeding

Ondervoeding heeft een directe en negatieve invloed op de immuniteit. Het handhaven van een gezond en uitgebalanceerd dieet gaat een lange weg in het stimuleren van het immuunsysteem. Macronutriënten zoals eiwitten zijn nodig door het lichaam om infecties te helpen bestrijden. Micronutriënten zoals vitamine C, ijzer, zink, etc. spelen ook een belangrijke rol bij het versterken van het immuunsysteem.

3. Levensstijl

Hoewel een gezonde levensstijl iemands immuniteit verbetert, kan een inactieve levensstijl, in combinatie met minder slaap, deze negatief beïnvloeden. Schadelijke gewoonten van roken en drinken hebben ook invloed op de immuniteit. Een gezond dieet, voldoende waterinname en minstens 8 uur slaap per dag houdt je immuunsysteem sterk. Regelmatig sporten en stress vermijden kan ook verslechtering van je immuunsysteem voorkomen.

Soorten immuniteit

Afhankelijk van hoe de immuniteit van uw lichaam zich heeft ontwikkeld, kan deze als volgt worden geclassificeerd:

1. Aangeboren immuniteit

Aangeboren of inheemse immuniteit wordt verkregen door geboorte via de genen. Het is een meer algemene of niet-specifieke component van het immuunsysteem, d.w.z. het valt alle ziektekiemen aan die het lichaam bedreigen. De aangeboren component van het immuunsysteem zet onmiddellijk of binnen enkele uren na binnenkomst van de ziekteverwekker een immuunrespons op. Het aangeboren immuunsysteem waarschuwt ook het verworven immuunsysteem over de binnenkomst van de ziekteverwekker, om de laatste voor te bereiden op mogelijke toekomstige invasies.

Het aangeboren immuunsysteem heeft 2 componenten:

een. Externe component – Dit is de eerste verdedigingslinie, die fungeert als een barrière om het binnendringen van ziekteverwekkers in het lichaam te voorkomen. Enkele voorbeelden zijn de huid, slijmvliezen en maagzuur.

b. Interne component – Dit is de tweede verdedigingslinie die ziekteverwekkers bestrijdt zodra ze het lichaam zijn binnengedrongen. Dit omvat mechanismen zoals koorts, ontsteking en fagocytose (een proces waarbij macrofagen en natural killer-cellen van ons lichaam de ziektekiemen overspoelen en doden). [2]

2. Adaptieve (verworven) immuniteit

Als de pathogenen met succes het aangeboren immuunsysteem ontwijken, is het volgende niveau van immuniteit dat in actie komt de adaptief of verworven immuunsysteem.

Zoals de naam al doet vermoeden, ontwikkelt adaptieve immuniteit zich als we gedurende ons hele leven blootstelling aan ziekteverwekkers tegenkomen. Het adaptieve immuunsysteem is specifiek, d.w.z. het richt zich op een specifieke ziekteverwekker en heeft enige tijd nodig om zich te ontwikkelen. Het biedt ook langdurige immuniteit tegen de specifieke ziekteverwekker, via immunologisch geheugen.

Het adaptieve immuunsysteem kan actief of passief, natuurlijk of kunstmatig zijn. Laten we de verschillende soorten verworven immuniteit opsplitsen:

A. Actieve verworven immuniteit

Door de blootstelling aan ziekteverwekkers ontwikkelt je lichaam B-cellen en T-cellen. Deze cellen verwijderen de bestaande ziektekiemen door middel van humorale immuniteit (antilichaam) of celgemedieerde immuniteit. Daarnaast vormen ze ook geheugen B-cellen en T-cellen die snel kunnen reageren op toekomstige infecties. [3] Actieve verworven immuniteit kan natuurlijk of kunstmatig zijn.

1. Natuurlijk

Wanneer een persoon op natuurlijke wijze is blootgesteld aan de ziekteverwekker als gevolg van infectie, worden antilichamen geproduceerd die de ziekteverwekker bestrijden. Geheugencellen worden gevormd om een snellere reactie op te zetten in geval van herinfectie.

2. Kunstmatig

Wanneer de infectie kunstmatig op een gecontroleerde manier wordt gecreëerd, is bekend dat de verworven immuniteit kunstmatig van aard is. Dit is te zien in het geval van vaccinatie.

Tijdens vaccinatie worden een dode of geïnactiveerde kiem, zijn eiwitten (antigenen) of toxines in het lichaam geïnjecteerd. Deze praktijk veroorzaakt geen ernstige infectie of ziekte, maar stelt het lichaam in staat om geschikte antilichamen tegen de ziekteverwekker te ontwikkelen. Geheugencellen worden ook gevormd. Dus als de actieve (virulente) kiem in de toekomst aanvalt, heeft het lichaam antilichamen klaar om het te bestrijden.

B. Passief verworven immuniteit

Wanneer kant-en-klare antilichamen aan het lichaam worden verstrekt om een bepaalde infectie te bestrijden, staat dit bekend als passief verworven immuniteit. Dit geeft onmiddellijke bescherming tegen een specifieke infectie. Het wordt meestal gegeven aan patiënten met een hoog risico of aan patiënten met immunodeficiëntie (kan geen eigen antilichamen maken). Voor bv. een patiënt kan intraveneus immunoglobuline krijgen, gemaakt van steriel bloedplasma dat antilichamen voor een specifieke ziekte bevat, voor onmiddellijke bescherming tegen die ziekte.

Omdat er echter geen blootstelling aan de kiem is, ontwikkelt het lichaam geen immunologisch geheugen. Deze bescherming is meestal van korte duur en het lichaam kan toekomstige infecties van dezelfde ziekteverwekker niet verdedigen. Passieve immuniteit kan ook natuurlijk of kunstmatig zijn.

1. Natuurlijk

Bij natuurlijke passieve immuniteit bereiken bepaalde antilichamen uit het lichaam van de moeder de foetus via de placenta. Andere antilichamen worden via de moedermelk aan het kind doorgegeven. Deze antilichamen bieden bescherming aan de pasgeborene terwijl zijn of haar eigen immuunsysteem nog in ontwikkeling is. De antilichamen die van een moeder worden doorgegeven, staan bekend als maternale antilichamen en behoren tot de IgG- en IgA-klasse van antilichamen. [4]

2. Kunstmatig

Hier worden kant-en-klare antilichamen, specifiek voor de ziekte, in de bloedbaan van de kwetsbare persoon geïntroduceerd om zich te verdedigen tegen infectie. Deze antilichamen worden verkregen van een eerder geïnfecteerde persoon of worden geproduceerd in een ander organisme. Monoklonale antilichamen geproduceerd met behulp van recombinant DNA-technologie (RDT) worden ook gebruikt voor dit soort immunisatie.

Kant-en-klare antilichamen kunnen bijvoorbeeld aan AIDS-patiënten worden gegeven om hun lichaam te helpen de virale infectie te bestrijden, omdat het eigen immuunsysteem van de patiënt te zwak is om hetzelfde te produceren. Omdat passieve immuniteit echter slechts een paar weken of maanden duurt, moet de therapie indien nodig worden herhaald.

Wist je dat?

De allereerste vaccinatie werd gemaakt door Dr. Edward Jenner voor bescherming tegen pokken. [5]

  groepsimmuniteit geïmmuniseerde mensen die genezen van coronavirus COVID-19 virale ziekte

3. Gemeenschapsimmuniteit of groepsimmuniteit

Dit is een indirecte vorm van immuniteit. Wanneer voldoende leden van een bepaalde gemeenschap of regio immuun zijn voor een specifieke ziekte (als gevolg van vaccinatie of eerdere ziekte), zijn de leden die niet immuun zijn voor de ziekte ook beschermd.[6] Dit gebeurt door het doorbreken van de ‘infectieketen’, waarbij de ziekteveroorzakende ziekteverwekker zich niet kan verspreiden, omdat de meeste mensen resistent zijn tegen deze ziekteverwekker.

Als de meeste kinderen in een gemeenschap bijvoorbeeld het mazelenvaccin krijgen, kunnen een of twee kinderen die het vaccin niet hebben gekregen, veilig zijn omdat de ziekte zich niet van anderen kan verspreiden. Dus wanneer u de juiste vaccinatieschema’s volgt, beschermt u niet alleen uzelf, maar ook andere kwetsbare leden van de gemeenschap die mogelijk niet in aanmerking komen voor bepaalde vaccins.

Waarschuwing

Dit type immuniteit is misschien niet erg effectief. Het is altijd het beste om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen against krachtige pathogenen.

Inpakken

Als je lichaam een fort is, is je immuunsysteem het leger dat het verdedigt. Ondanks dat we door het leven worden blootgesteld aan duizenden microben, komen we zelden met een infectie of ziekte naar beneden. Je immuunsysteem beschermt je op vele manieren tegen binnendringende ziektekiemen. Zorg voor een gezond dieet, volg een gezonde levensstijl en krijg voldoende slaap om je immuunsysteem te stimuleren.

Begin met het kennen van je huid

Verwijzingen